วัยรุ่น เริ่มสนใจ Facebook น้อยลง
Software

วัยรุ่น เริ่มสนใจ Facebook น้อยลง

ถึงแม้ว่า Facebook จะถูกใช้งานในหมู่วัยรุ่น หรือวัยทีน เสียเป็นส่วนใหญ่ แต่จากการสำรวจล่าสุด พบว่าFacebook เริ่มไม่ดึงดูดใจวัยรุ่น เท่าที่ควรแล้ว

[Thu] - 07/03/2013 16:47:12


FANE PAGE BITIMER.IN.TH
Bitimer on Google plus